CAPITOL

15. výročie
Stále vybrúsenejší, stále lepší ...

KTO SME

Capitol – moderná, profesionálna a dynamická spoločnosť so silným zázemím. Pôsobíme v oblasti sprostredkovania finančných služieb. Pri hľadaní riešení pre klienta spolupracujeme s viacerými finančnými inštitúciami. Ponúkame poistenie, úvery, sporenie a investovanie vrátane exkluzívnych produktov. Strategický výber obchodných partnerov je východiskom pre komplexné riešenia s dôrazom kladeným na klienta a jeho budúcnosť.

KAM PATRÍME

Capitol je súčasťou silnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Jediným vlastníkom, a zároveň akcionárom Capitolu je spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Zdieľanie medzinárodných skúseností Vienna Insurance Group a Erste Group ruka v ruke s príslušnosťou k značke KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group predstavuje prostredie pre úspešné podnikanie.

POSLANIE

Šírime osvetu v oblasti finančnej gramotnosti osobitne cielenú na plnohodnotný život na dôchodku. Len informovaná spoločnosť má šancu rozhodnúť o tom, či si starobu užije alebo prežije.VÍZIA

Vo svete, v ktorom sa viac a viac musíme spoliehať na seba a sami sa zabezpečiť na starobu sa chceme stať sprievodcom hľadania správnych riešení a oporou pri budovaní vlastného piliera zabezpečenia na dôchodok.


STRATÉGIA

Využiť naše odborné znalosti a skúsenosti v prospech širokej verejnosti. Budovať vzájomne prospešné partnerstvá s klientmi aj so spolupracovníkmi. Neustále hľadať nové riešenia pre naplnený dôchodok.


TRADÍCIA

Capitol sa radí medzi najstarších sprostredkovateľov na Slovensku. Od roku 1998 pôsobíme na slovenskom finančnom trhu. To svedčí o dlhodobo orientovanom, dobre riadenom smerovaní spoločnosti.

ČLEN AFISP

Dňa 22. apríla 2013 sa Capitol stal riadnym členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Vstupom do asociácie sa prihlásil k pravidlám zhmotneným v Etickom kódexe AFISP, ktoré ctia a dodržiavajú jeho členovia navzájom, ako aj vo vzťahu k externému prostrediu. Vyjadril tak svoj dlhoročný postoj a profesionalitu nielen vo vzťahu ku klientom. Na základe doteraz dosahovaných výsledkov sa zároveň zaradil medzi elitu na trhu sprostredkovateľov finančných služieb.
Zodpovedne k budúcnosti

To, ako sa máme dnes je výsledkom rozhodnutí, ktoré sme urobili v minulosti. Aby naše dnešné rozhodnutie o budúcnosti bolo správne, je nutné uvedomiť si niekoľko faktov ...

FAKTY

Obyvateľstvo starne
Počet dôchodcov rastie, zatiaľ čo počet pracujúcich klesá.

Vek sa predlžuje
Dĺžka života na dôchodku sa každým rokom predlžuje.

Náklady rastú
Neustále sa zvyšujú výdavky za sociálne služby štátu vrátane zdravotníctva.

Štát "financuje"
Dôchodok sa vypláca z príspevkov klesajúceho počtu prispievateľov.

Miera náhrady klesá
Dňom odchodu do dôchodku náš príjem klesne o viac ako polovicu.

Život na dôchodku
V produktívnom veku človek zarába, na dôchodku spravidla míňa.

Náklady na dôchodok
Výška verejného dôchodku pokryje nanajvýš základné potreby človeka.

KALKULAČKA

STORY O DÔCHODKU

Zodpovedne k sebe

Počas života buď šetríme, alebo míňame. Aby sme v starobe mali čo míňať, potrebujeme plán, ako si pripraviť a zabezpečiť zdroje na dôchodok.

PRODUKTY

Ochrana príjmu
Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie

Ochrana majetku 
Motorové vozidlá
Dom, byt, domácnosť
Cestovné poistenie
Zodpovednosť
Poistenie podnikateľov

Moje bývanie
Hypotekárny úver
Stavebné sporenie

PARTNERI

Kooperatíva Slovenská sporitelna prvá stavebná sporitelna sphere card

STORY O ŽIVOTE

Zodpovedne k druhým

Ukážte cestu druhým, a pomôžte tým zároveň vyriešiť otázky svojej budúcnosti. Veľkosť úspechu v našom podnikaní je limitovaná iba Vašou schopnosťou pomáhať iným ľuďom ...

KARIÉRA

Vlastné podnikanie
Sami si určite cestu a skúste podnikanie bez náročného vstupného kapitálu ... začnite s nami.

Dôraz na vzdelávanie
Prijatie myšlienky neustáleho vzdelávania je základom budovania úspešnej kariéry.

Tímová práca
Sme presvedčení, že máte na viac. S tímom sa Vaše možnosti znásobia.

Motivácia
S nami si siahnete nielen na hranice Vašich možností, ale aj za hranice všedných dní.

STORY O ÚSPECHU

TÍM

Môžeme byť silní ako jednotlivci, ale iba spolu sme neporaziteľní!

Kontakt

CAPITOL, akciová spoločnosť
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1
www.capitol.sk
capitol@capitol.sk
0850 611 800

Copyright © 2013 Capitol a.s. Všetky práva vyhradené. Otázky a pripomienky: capitol@capitol.sk | Webdesign by CODES CREATIVE s.r.o. | prihlásenie INTRANET - EMAIL